Privacy

Burg Groep stelt bezoekers aan deze website in de gelegenheid tips te geven over het gebruik van azijn. Burg Groep neemt de persoonlijke gegevens die u hierbij verstrekt op in een gegevensbestand.

Burg Groep behandelt deze gegevens vertrouwelijk en verstrekt ze niet aan derden, tenzij Burg Groep hiertoe krachtens wet of vordering door het bevoegd gezag verplicht is.

Persoonlijke gegevens beveiligen wij in overeenstemming met de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens.